english slovensky


Zoskupenie Wittmann Holding Zvolen Slovensko je dynamicky rozvíjajúci sa zväzok spoločností Wittmann Center, K.Wittmann s.r.o., Zmrzka s.r.o. a West Port s.r.o. , ktoré založila Katarína Wittmannová.

Hlavná činnosť skupiny Wittmann Holding je prenájom budov a nebytových priestorov na Námestí SNP vo Zvolene, kde holding obhospodaruje obchodný komplex Wittmann Place a obchodný dom Wittmann s atra-
ktívnymi obchodnými a kancelárskymi priestormi.

Wittmann holding sa prostredníctvom členov rodiny Wittmann viaže so základmi mliekarenského priemyslu Slovenska. V súčasnosti Katarína Wittmannová a Wittmannholding realizujú investície v iných oblastiach - nehnuteľnosti a mliečna zmrzlina.

V rámci holdingu:

Spoločnosť K.Wittmann prenajíma priestory obchodného domu Wittmann na Divadelnej ulici vo Zvolene. Predáva a prenajíma aj americké stroje na výrobu soft ice cream.. Podobnú činnosť má spoločnosť West Port.

 

Spoločnosť Zmrzka rozvíja aktivity v cukrárenskej oblasti a oblasti rýchleho občerstvenia, z nich je najznámejší Milkbar Maxim na námestí vo Zvolene s viacerými špeciálnymi zmrzlinami a s využitím aj kanadských odborníkov.


Pozemkový plán nehnuteľností.
Na investície je možné využiť 3 365 m2 v centre mesta Zvolen.


Rodinná história - pre záujemcov o históriu Wittmannovcov

V časti Wittmann Family je podrobný rodostrom širšej rodiny Wittmann aj s označením krajiny, kde potomkovia žijú, alebo žili do svojej smrti. Osobitná značka je pri menách tých členov rodiny, ktorých zavraždili fašisti (pozri aj článok Koloman Wittmann v časti Wittmann family).
Spomínaný širší rodostrom Wittmann je integrovaný ako súčasť podrobného rodostromu rodiny Vojtecha Wittmanna, otca Kataríny Wittmannovej, muža ktorý pozdvihol mliekarenstvo na Slovensku, ale komunistická moc mu ukradla majetok a vymazala jeho meno a aj meno mliekarne z histórie až do pádu komunizmu vo východnej Európe.

Mliekareň a bryndziareň vo Zvolene založil v roku 1891 Ignác Wittmann, Vojtechov otec. Spoločne podnikali, preto sa firma volala I.Wittmann a syn. Medzi WWI a WWII bola najväčšou mliekarňou na Slovensku. Po smutne známych udalostiach, kedy arizátori a po r.1948 zase komunisti obrali o majetok viacerých Wittmannovcov, emigrovala Vojtechova rodina a neskôr sa presťahovala do Kanady (pozri podstránku Wittmann family, Ignác Wittmann, Vojtech Wittmann, Katarína Wittmannová) V roku 1990 sa Katarína Wittmannová vrátila z Kanady na Slovensko, aby zveľadila aspoň tú časť rodinného majetku, ktorá zostala a o ktorú sa celé desaťročie súdila. V súčasnosti je mliekareň už majetkom francúzskej spoločnosti.

V rámci príbuzných Vojtecha Wittmanna je osobitná časť Generál Šnejdárek, svokor Vojecha Wittmanna, francúzsky a československý dôstojník, oslobotiteľ mesta Zvolen od maďarskej armády 1919. Šnejdárek (Schneidarek) si zaslúži pozornosť práve preto, že komunistická diktatúra na dlhý čas vymazala jeho zásluhy, jeho význam pre Slovensko a aj jeho meno z pamäti národa. Pútavou formou je jeho život a činy opísaný na 4 stranách v pdf súbore (pozri časť Wittmann family).


hádzaná, juniorky z Banskej Bystrice
Slovensko

 

 

Katarína Wittmannová sponzoruje dorasteneckú dievčenskú hádzanú v Banskej Bystrici a každoročne prispieva a prispievala na archeologické združenie Pustého hradu.

- časť historických plastík trvale zapožičaných SNG bezplatne rodinou Wittmann

Za texty a fotografie v obsahu týchto stránok zodpovedá Ing. Štefan Hvojník

hore